Інформація, що підлягає оприлюдненню

Повідомлення !

За результатами розгляду поданих документів ТОВ «КУА «ЄвроІнвестмент» до Української Асоціації Інвестиційного Бізнесу, Радою УАІБ відповідно протоколу №14п-о від 22.11.2017р.,  прийнято Рішення про видачу Свідоцтва, в тому, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ЄвроІнвестмент» є дійсним членом УАІБ.

Фінансові результати за 2017 рік

 1. Звіт про власний капітал 2017

Фінансові результати за 2018 рік

 1. Баланс
 2. Звіт про фінансові результати
 3. Звіт про рух грошових коштів
 4. Звіт про власний капітал
 5. Примітки до фінансової звітності складені за МСФЗ
 6. Звіт незалежного аудитора

Фінансові результати за 2019 рік

 1. Баланс
 2. Звіт про фінансові результати
 3. Звіт про рух грошових коштів
 4. Звіт про власний капітал
 5. Примітки до фінансової звітності складені за МСФЗ
 6. Звіт незалежного аудитора

Фінансові результати за 2020 рік

 1. Баланс
 2. Звіт про фінансові результати
 3. Звіт про рух грошових коштів
 4. Звіт про власний капітал
 5. Примiтки до фінансової звітності складені за МСФЗ
 6. Звіт незалежного аудитора